Jongerenwerker!

Rond de Cunerakerk

Afgelopen twee weken hebben we samen met Youth for Christ twee sollicitatierondes voor de jongerenwerker doorlopen.
In de eerste ronde hebben we 3 kandidaten gesproken. Na die ronde bleef 1 kandidaat over. Afgelopen dinsdag heeft een groep jongeren haar eerst aan de tand gevoeld, daarna zijn een aantal gemeenteleden met haar in gesprek gegaan.

We zijn blij en dankbaar dat we u en jullie kunnen meedelen dat we unaniem konden besluiten dat we Anne Marieke Slok graag als jongerenwerker in ons midden verwelkomen.

We sluiten een periode van voorbereiden af, dankbaar dat God zo heeft voorzien. We kijken ook verwachtingsvol vooruit naar wat Hij voor ons in petto heeft!

Namens de hele kerkenraad,
Rene Stoker, Wim Blijderveen en Marrit de Bree