Jubileum dominee Meertens

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit22-03-2019
Tijd19.00 - 21.30
LocatieCunerakerk
Extra omschrijving

 

Op 6 februari 2019 is het precies 25 jaar geleden dat onze wijkpredikant, ds. Jan Meertens, bevestigd werd in zijn ambt als predikant in zijn eerste gemeente Uitwijk.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt op vrijdag 22 maart een feestelijke bijeenkomst gehouden in de Cunerakerk in Rhenen.
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn om ds. Meertens te feliciteren met dit ambtsjubileum.

De avond zal een informeel karakter hebben met een muzikaal intermezzo van diverse groepen binnen onze wijkgemeente, maar bovenal zal er veel ruimte zijn voor ontmoeting met onze predikant en met elkaar.

U wordt verwacht om 19.00 uur en rond 21.30 uur hopen we weer huiswaarts te keren.

 

De Kerkenraad

voorzitter: Mineke Hardeman         scriba: Adrie Stoker

 

Cadeau – Uiteraard willen wij hem als wijkgemeente graag een passend cadeau aanbieden. Als u daarvoor een bijdrage wilt overmaken kan dat naar bankrekeningnummer NL12 RABO 0397 0640 04 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot.Gem. te Rhenen