Kerkdienst reserveren en/of kijken via Kerkdienstgemist.nl

Rond de Cunerakerk

Beste gemeenteleden,

In verband met de nieuwe Coronamaatregelen die zijn afgekondigd, hebben wij ons beraden over de vraag wat de consequenties zijn voor onze erediensten in de komende periode.

Voor het antwoord op deze vraag laten wij ons met name leiden door de voorschriften van de rijksoverheid.  Onze voorzitter heeft daarover ook nog contact gezocht met de rijksoverheid. De conclusie is dat kerkdiensten mogen worden bezocht door 50 mensen (exclusief “personeel”), waarbij de gebruikelijke Coronaregels in acht moeten worden genomen.
De kerkenraad vindt dat van de mogelijkheden die er zijn,  gebruik kan en mag  worden gemaakt.

1e Kerstdag
Concreet betekent dit dat we de dienst op 1e kerstdag open stellen voor 50 bezoekers. ( Er zijn inmiddels al reserveringen van 50 gemeenteleden binnen).
Voor de komende zondagen gaan we eveneens uit van 50 gemeenteleden. Reservering kan op de gebruikelijke manier via reserverenkerkdienstrdc@pknrhenen.nl. Vanaf nu zullen we deze methode hanteren totdat er nieuwe besluiten van het kabinet zijn.
Wijkgemeente  Bethel kiest voor dezelfde benadering.

2e Kerstdag
Tweede Kerstdag willen we  het kinderkerstfeest houden  in de Cunerakerk om 10.15 uur.  Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee voor het aantal van 50 (zo is onze voorzitter verzekerd). Helaas konden wij vorig jaar geen kinderkerstfeest vieren.  Wij zijn blij dat die mogelijkheid er nu wel is,  zij het met beperking.  Om het kerstfeest voor zoveel mogelijk  gezinnen mogelijk  te maken, stellen wij voor dat  1 ouder het kind/de kinderen begeleidt. Reservering kan op de gebruikelijke manier.  Alle andere gemeenteleden worden hartelijk  uitgenodigd deze dienst – voor en door-  kinderen digitaal bij te wonen

Kerstzang
De kerstzang die we samen met Bethel georganiseerd hebben  op donderdag 23 december is vanuit de Cunerakerk gestreamd; Gemeenteleden konden daar helaas niet bij zijn.
Via deze link kunt u de opname (nog eens) bekijken.

Oudjaarsavond
De eredienst op oudjaarsavond wordt gestreamd. Gemeenteleden mogen ook daar helaas niet bij zijn.

In het kerstevangelie treffen we steeds kleine groepjes: Jozef, Maria en het kind Jezus; enkele herders; een paar wijzen uit het Oosten; Anna en Simeon en enkele vromen in de tempel. Later in het evangelie, als Jezus aan zijn openbare optreden begint, wordt het steeds drukker om Hem. Hij wordt voortdurend omgeven door de schare, door grote groepen wetgeleerden en Farizeeën.
Laten we blijven hopen dat het in onze tijd op een vergelijkbare wijze zal gaan en dat alle gemeenteleden en heel Rhenen en omgeving op Jezus zullen afkomen.

 

Hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,
Adrie Stoker
scriba