Afschaffen Coronabeperkingen

Rond de Cunerakerk

Vanaf zondag 27 februari vervallen de beperkende maatregelen voor de erediensten.

Dat betekent:

  • Er behoeft niet meer gereserveerd te worden.
  • De 1½ meter afstand vervalt.
  • Mondkapjes zijn niet meer nodig.
  • Er is geen maximum aantal bezoekers.
  • Alle plaatsen zijn weer beschikbaar.
  • We verlaten de kerk weer via de toren, maar geven nog geen hand bij de uitgang.
  • Koffiedrinken is weer mogelijk. We beginnen daar de 27e mee.

De kerkenraad hoopt dat allen weer de weg terug naar de erediensten zullen vinden en nodigt u van harte uit te komen.

Voor wie graag de 1½ meter afstand in acht wil blijven nemen, wordt een aantal stoelen vrijgehouden. Als u voor deze plaatsen in aanmerking wilt komen, dient u zich uiterlijk vrijdagavond aan te melden via het mailadres reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl.

De kinderen zijn weer als vanouds welkom in de kerk. Zij gaan na het kindermoment met de leiding naar de Koningskamer.

Adrie Stoker, scriba