Kerkdiensten

Bethel

Over de kerkdiensten is niet zoveel te melden behalve dat proponent Leeflang uit Veenendaal voor hoopt te gaan en dat dit voor ons een nieuw gezicht is. Laten we ook onze voorgangers in onze voorbede gedenken. Het is niet vanzelf dat een dominee een preek maakt en de dienst voor bereidt, als het goed is geloven wij dat we in de kerk voor Gods aangezicht staan en dat God het is die door de Heilige Geest d.m.v. de predikant tot ons als gemeente wil spreken.