Kerkdiensten i.k.v. maatregelen rond het Coronavirus

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE RHENEN IN HET KADER VAN DE OVERHEIDSMAATREGELEN ROND HET CORONAVIRUS

Donderdagmiddag heeft de overheid maatregelen afgekondigd die ook voor onze kerkelijke gemeente gevolgen heeft. Bijeenkomsten met meer dan 100 mensen moeten worden afgelast. Onze landelijke kerk adviseert dringend om dat ook te laten gelden voor de kerkdiensten waar meer dan 100 mensen komen.

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft zich, in samenspraak met de wijkgemeenten, beraden over de wijze waarop wij hieraan als Protestantse Gemeente Rhenen gehoor kunnen geven.

Voorop staat dat wij juist in tijden van crisis elkaar als gemeente zouden moeten opzoeken rond Gods Woord. Echter,  wij realiseren ons  ook dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en volgen de gegeven richtlijnen.

Wij vragen daarom de gemeenteleden die toegang hebben tot internet om zondag de dienst via Kerkdienst gemist te volgen. De kerkdiensten gaan door en met elkaar kunnen we zo gemeente zijn.

Dit geldt zowel voor de morgendiensten als ook voor de diensten ’s avonds, waaronder de jongerendienst in de Cunerakerk.

Wat betreft  zondag 22 en zondag 29 maart zullen wij ons nog nader beraden.

De gezamenlijke schoolgezinsdienst van 22 maart in de Ontmoetingskerk gaat echter niet door. In plaats hiervan komt een reguliere viering in de Ontmoetingskerk.

Wij beseffen dat niet iedereen op deze wijze bereikt wordt. Daarom vragen wij  om dit bericht zoveel mogelijk onderling door te geven.

Met vriendelijke groet,

Moderamen Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Rhenen