Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Beste gemeenteleden van wijkgemeente de Ontmoetingskerk,

Weer zijn er, vanwege de Coronapandemie, indringende maatregelen nodig om de gezondheid en veiligheid van elkaar te waarborgen. Juist in deze tijd van Kerst zouden we elkaar echt willen ontmoeten. Toch hebben we moeten besluiten dat alle kerkelijke vieringen in de Ontmoetingskerk tot, in ieder geval 14 januari 2022, uitsluitend via digitale weg (online) bijgewoond kunnen worden. Op de avond van 24 december 2021 (de avond voor Kerst) zullen er geen vieringen plaatsvinden. Met veel creativiteit is gewerkt aan vieringen die passend zijn binnen de maatregelen. U wordt van harte uitgenodigd om de vieringen bij te wonen via ‘kerkdienstgemist.nl’.

Allen gezegende Kerstdagen, waarin we passend omzien naar elkaar en een perspectiefvol 2022,

Hartelijke groet, namens de kerkenraad van

Wijkgemeente de Ontmoetingskerk Rhenen,

Bert Fintelman, scriba