Kerkdiensten Ontmoetingskerk tijdens lockdown alleen online.

Ontmoetingskerk

Kerkdiensten Ontmoetingskerk tijdens lockdown alleen online.
Kerkdiensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
en dan kiezen voor Rhenen, Ontmoetingskerk

De afgelopen maanden was het voor een beperkt aantal gemeenteleden mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen.

De aangescherpte regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vragen ook voor onze gemeente om een herbezinning op hoe verder. Hoe geven wij als kerk hier inhoud aan beleid van de overheid om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Voor onze gemeente Rhenen vraagt dit om extra aandacht, gelet op het verhoudingsgewijs hoge aantal besmettingen in de gemeente.
Als Ontmoetingskerk willen wij hierin ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij menen dat het beste te kunnen doen door de vieringen weer uitsluitend online te doen. We hopen en bidden dat dit een bijdrage mag leveren in het terugdringen van het aantal besmettingen.

Wij begrijpen heel goed dat veel gemeenteleden teleurgesteld zijn dat je juist met Kerst of oudjaar niet naar de kerk kunt. Toch vragen wij hiervoor begrip en wijzen op de mogelijkheid van een pastoraal contact. Indien er juist nu behoefte is aan pastoraal contact vragen wij dit door te geven aan onze pastorale contactpersonen. Samen met de kerkenraad wordt bekeken wat wij in die individuele situaties kunnen betekenen.
Ook op deze wijze kunnen en willen wij “samen gemeente zijn”.

Contact adressen pastoraat:
Mail: pastoraatok@pknrhenen.nl
Telefoon Aukje Klootsema-Wittermans, tel. 0317-741203/Diny van Dijk-Stolte, tel. 0318-510630

In het vertrouwen dat wij er niet alleen voor staan wensen wij u en jullie gezegende kerstdagen en een gezond 2021.

Namens de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk,
Kees Waiboer, wnd. secretaris