Kerkelijk jaar (1)

Bethel

In de komende nummers van Onderweg wil ik graag de betekenis van enkele zondagen in het kerkelijk jaar tussen de grote feestdagen voor het voetlicht halen. De 3e zondag in Advent wordt wel “Gaudete” ofwel “verheug u” genoemd. Dit is een verwijzing naar Filippenzen 4:4. Advent is een tijd van inkeer en boete maar ook van verwachting. We worden op de 3e zondag opgeroepen om onszelf te verblijden en de wederkomst van Christus te verwachten (Filippenzen 4:5). Iets om over na te denken: vieren wij zondag Gaudete of stoort de gedachte aan de wederkomst onze plannen voor de toekomst ?

De 4e zondag wordt wel “zondag Rorate” genoemd. Dat is afgeleid van de latijnse tekst “Rorate caeli desuper” wat “Dauwt hemelen van boven” betekent, een verwijzing naar Jesaja 45 vers 8. Dauw komt normaal gesproken op de aarde tegen de morgen. De nieuwe dag is er bijna! De dauw komt in het beeld van Jesaja van boven naar beneden en zorgt ervoor dat de aarde gerechtigheid voortbrengt. Het is bijna dag !

Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door