Kerkenraadsnieuws

Bethel

Tijdens de gemeenteavond van 25 oktober jl. rond het Beleidsplan van onze gemeente heeft de kerkenraad verteld dat er nog geen besluit genomen kon worden hoe om te gaan met het al dan niet gebruiken van de bundel Weerklank in onze erediensten.

De kerkenraad heeft toen voorgesteld in het voorjaar van 2018 opnieuw een afweging te maken. Vanwege het “nieuw” zijn van drie kerkenraadsleden en het studieverlof van Ds. Hiensch heeft de kerkenraad besloten om eerst aandacht te geven aan het elkaar beter leren kennen, met name hoe we ons werk als ambtsdager in de gemeente van Christus zien. Als Ds. Hiensch is terug van zijn studieverlof willen we ons bezinnen op de bundel Weerklank. Dat zal D.V. in de herfst van 2018 zijn. Zorgvuldigheid staat immers voorop. Wij vragen uw en jouw gebed, ook in zaken die de liturgie aangaan.