Kerst

Bethel

Christus is gekomen naar deze wereld dat is een feit, een heilsfeit. We mogen dat als gemeente samen gedenken met kerst. Op eerste kerstdag zijn er twee diensten in de Cunerakerk en tweede kerstdag is er weer een kerstfeestviering voor heel de gemeente. Die zal gehouden worden in de Ontmoetingskerk om 9.30 na afloop kunt u nog een kopje koffie drinken en wat napraten.