Kinder- en tienernevendienst – spaardoelen

Rond de Cunerakerk

Op de nevendienst zamelen we geld in wat we gebruiken voor 2 doelen.

– Het eerste doel is ons sponsorkind Victor Filip (13 jaar), via het sponsorprogramma van Zending over Grenzen. Victor woont in Moldavië bij zijn oma thuis (zijn moeder is overleden en zijn vader heeft het gezin verlaten). Oma heeft nauwelijks financiële mogelijkheden om goed voor Victor te zorgen. Maandelijks wordt er een vast bedrag naar Zending over Grenzen overgemaakt voor Victor.

– Ons tweede doel is afgelopen jaar en dit jaar Stichting “Geef een Koe”. Gezinnen met een gehandicapt kind in Kyrgystan hebben het moeilijk. De vader is vaak vertrokken omdat het hebben van een kind met een beperking vaak niet geaccepteerd wordt door de bevolking. De moeder staat er dan alleen voor. Het gezin krijgt een koe met verschillende doeleinden: de melk die ze geeft, van de melk kan moeder verschillende producten maken en verkopen. De moeder hoeft minder of niet op zoek naar werk en heeft zo meer tijd om voor haar kind(eren) te zorgen.

In totaal is er in 2015 €185,85 opgehaald voor deze stichting.

Iedereen bedankt voor zijn / haar bijdrage.

Team kindernevendienst.