Kinderkerstfeest

Rond de Cunerakerk

Omdat op Kerstavond het kinderkerstfeest niet door kan gaan heeft het moderamen van wijkgemeente Rond de Cunerakerk besloten om de morgendienst van 26 december om te zetten in het kinderkerstfeest.

Dominee Meertens en de leiding van de kindernevendienst zullen het feest organiseren.

Om de dienst bij te wonen is het nodig om een plaats te reserveren (zie deze informatie)