Kinderkerstfeest en kerstnachtdienst

Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

In verband met de verlenging van de lock-down (coronamaatregelen) zal op Kerstavond het kinderkerstfeest en de kerstnachtdienst niet doorgaan.