Actie Kerkbalans 2022

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Begin januari 2022 ontvangt u van het College van Kerkrentmeesters via e-mail of via een vrijwilliger een informatiebrief met toezeggingsformulier voor de Actie Kerkbalans 2022.

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk via de digitale werkwijze uw toezegging in te vullen. Dat kan door middel van de QR code op het toezeggingsformulier. Heeft u (nog) geen QR scanner op uw tablet of smartphone, dan kunt u die gratis downloaden via Google Play store of de App Store. Houd uw QR scanner voor de code en u komt op de website waar u uw bijdrage zelf kunt invullen in het administratiesysteem van onze kerk(LRP).

Mocht dat onverhoopt niet lukken dan kunt u zelf natuurlijk ook het formulier invullen en opsturen. Wilt u uw toezegging uiterlijk maandag 17 januari invullen, opsturen of afgeven?

Op 23 januari hopen we dan de voorlopige tussenstand te kunnen afkondigen tijdens de kerkdienst.

Het toezeggingsformulier wordt dus niet meer bij u opgehaald door de vrijwilliger maar u kunt het afgeven op het kerkelijk bureau, of in de brievenbus buitenzijde van het kerkelijk bureau, (Ontmoetingskerk) Anjerlaan 1, of per post op te sturen maar bij voorkeur zelf digitaal met QR code in te vullen in onze administratie (LRP)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking namens het CvK,

Fred Borst, penningmeester.