Klaar voor Kerkbalans 2022?

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.

Met het thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” werken we volop aan de campagne voor 2022. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Vanaf 10 januari 2022 ontvangt u daarom een e-mail of een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. In verband met corona willen we ook dit jaar de Actie Kerkbalans zoveel als mogelijk digitaal organiseren. Dat betekent dat de enveloppen wel zullen worden rondgebracht (voor zover niet per e-mail verzonden), maar niet zullen worden opgehaald.

U wordt vriendelijk verzocht om zelf de retourenvelop af te geven bij het kerkelijk bureau of op te sturen per post. En als u gebruik maakt van de QR code dan hoeft u niets op te sturen.

Op 23 januari 2022 hopen we de voorlopige opbrengst bekend te kunnen maken.

Fred Borst, penningmeester