Kort verslag gemeenteavond Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Een kort verslag van de Gemeenteavond

 

Op 18 maart hield de wijkgemeente Ontmoetingskerk haar jaarlijkse gemeenteavond, waarbij zo’n 35 gemeenteleden aanwezig waren. Na het welkom van de canada goose jas voorzitter van de kerkenraad, Kees Jochemsen, opent ds. Ton van Vliet de avond met het lezen van een gedeelte van psalm 107: “Loof de Heer want hij is goed ……. Hij bracht hen naar een veilige haven”. Door dat beeld voelen we ons aangesproken, ook de Ontmoetingskerk wil een ‘haven’ zijn voor iedereen die hier aanmeert!

Volg de link om verder te lezen

Verslag Gemeenteavond Ontmoetingskerk