Leeskring

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit24-01-2023
Tijd20:00
LocatieOntmoetingskerk
Extra omschrijving

De leeskring over het boek van Tim Keller komt weer bijeen op dinsdagavond 24 januari a.s. om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

We bespreken dan hoofdstuk 8 van zijn boek ‘In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici’. Dit hoofdstuk gaat over “Het probleem van de zonde”. Misschien vraag je je af: moet dat zo nodig, een heel hoofdstuk over zonde? Woorden als zonde, schuldbesef en vergeving lijken versleten en achterhaalde
begrippen te zijn geworden, die we in onze samenleving niet of nauwelijks meer gebruiken. Woorden als “schaamte” en ”excuus” zijn ervoor in de plaats gekomen. Hoe dan ook, geen mens zal ontkennen dat er fundamenteel iets mis is met de wereld waarin wij leven. En de vraag die de eeuwen door de
mensheid heeft beziggehouden is: waarom zijn wij mensen niet (meer) zoals we zouden moeten zijn? Het christelijk geloof spreekt dan van ‘zonde’ als oorzaak van alle kwaad. Maar wat is ‘zonde’? En wat zijn de gevolgen ervan, persoonlijk, sociaal/maatschappelijk en zelfs kosmisch? En is er een oplossing? “Zal er ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd, voorgoed zijn weggedaan?”

Wie mee wil denken over deze actuele vragen is hartelijk welkom.
ds. Cees Fieren
tel. 0317-707830 / 06 27141890