Leeskring

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit27-09-2022
Tijd20:00
LocatieOntmoetingskerk
Extra omschrijving

Nu de “R” weer in de maand is en het kerkelijk seizoen (zoals dat heet) weer op gang komt, gaan we ook onze leeskring over het boek van Tim Keller “In alle redelijkheid, Christelijk geloof voor welwillende sceptici” weer opstarten. In het eerste deel van het boek werd een zevental argumenten besproken, die tegen het christelijk geloof lijken te pleiten en waar ook gelovigen in onze tijd mee te maken krijgen. Vragen als: “Het kan niet waar zijn dat er maar één ware godsdienst is; hoe kan een goede God het lijden toestaan; de wetenschap heeft het christelijk geloof ontkracht; is de Bijbel geen verouderd boek?“

We zijn inmiddels toegekomen aan het tweede deel van het boek, hoofdstuk 8. Daarin  gaat het om de omgekeerde vraag: zijn er dan wel voldoende redenen, argumenten om te geloven?

In het hoofdstuk dat we op dinsdag 27 september a.s. gaan bespreken, stelt de schrijver dat hoewel er geen onomstotelijk bewijs is voor het bestaan van God, er wel sterke aanwijzingen, “vingerafdrukken” zijn die heenwijzen naar God. Over deze belangrijke en zeer actuele vragen gaat het in hoofdstuk 8 van het boek. Iedereen die mee wil nadenken over deze vragen is hartelijk welkom op 27 september a.s. in de Ontmoetingskerk. We beginnen om 20.00 uur.Wil je meer weten over deze kring, neem dan contact op met ds. Cees Fieren,  cfieren@hotmail. nl of tel. 0627141890.