Leiding in het jeugdwerk gezocht!

Rond de Cunerakerk

Het jeugdwerkseizoen loopt langzaam af. Vanwege het grote aantal jongeren hebben we besloten een 16+groep te starten.
Om na de zomerperiode weer op volle sterkte van start te gaan zoeken we een aantal mensen die zich graag voor onze jongeren in willen zetten.
We zijn op zoek naar:

  • leiding voor de catechese (leeftijd 12 tot 15 jaar)
  • leiding voor Rock Solid (groep 7 en 8) en
  • leiding voor Solid Friends (1e voortgezet onderwijs tot 15 jaar)

Heb je belangstelling?
Spreek ons even aan. Mailen mag ook: marrit.debree@kpnmail.nl
Wim Blijderveen, Rene Stoker en Marrit de Bree