Meedenken over de koers van de gemeente

Ontmoetingskerk

De wereld om ons heen verandert continu. Wat betekent dit voor ons gemeentezijn? Voor onze uitstraling naar binnen en naar buiten? Waar staan we nu; waar staan we over vijf jaar? Het zijn belangrijke vragen die we ons regelmatig moeten stellen. En al helemaal wanneer het beleidsplan van de gemeente voor de komende vijf jaar geschreven gaat worden.

‘Koersgesprek’ op 8 maart
De gemeente als haven. Dat was de metafoor van het vorige beleidsplan. Misschien bent u daarin nog maar net op stoom. Misschien denk je: we hebben toch wel een ander beeld nodig dat voluit weergeeft hoe we in deze tijd gemeente willen zijn. Daarover horen wij als kerkenraad van de Ontmoetingskerk ook graag uw/jouw mening. Na de viering van 8 maart aanstaande betrekken wij je graag bij dit ‘koersgesprek’. Aan de hand van enkele gerichte vragen willen we dat gesprek voeren.

Stip op de horizon
In de komende weken zien we in de kerk een bloemschikking met een ‘stip op de horizon’. Daarin verschijnt elke keer een Bijbelverhaal dat ons bemoedigt om in beweging te komen. Welke rol kan daarin de Ontmoetingskerk vervullen? Wij rekenen op je meedenken en op je deelname aan het gesprek op 8 maart.
Namens de kerkenraad, Dick Hogenkamp en Inge de Jong