Meer bezoekers in de Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

De situatie m.b.t. het Coronavirus verbetert gelukkig snel. Op grond van het advies van de landelijke kerk  en het z.g. Coronadashboard van de landelijke overheid kunnen wij het aantal gemeenteleden dat de erediensten mag bijwonen verhogen naar 60.

Wij zijn blij met dit stapje in de goede richting. Vooraf reserveren blijft nog nodig.

Aanmelden voor de kerkdienst
Aanmelden is verplicht: vanaf maandag tot vrijdag 18.00 uur via app/sms/telefoon
tel. 06-239 768 42 of e-mail reserverenkerkdienstok@pknrhenen.nl
Let op: als u niet wordt teruggebeld, kunt u gewoon komen.
We rekenen erop dat u niet komt als u coronaklachten heeft. Verder geldt
bij binnenkomst: uw jas meenemen in de kerk, gaan zitten op de plek die
de koster aanwijst, en na afloop helaas nog niet blijven napraten of koffie
drinken.