NBV21: dicht bij de bron( geannuleerd)

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Datum activiteit18-11-2021
Tijd20:00 - 22:00
Extra omschrijving

De  lezing van Jaap van Dorp gaat vanwege toegenomen Covid-19 besmettingen niet door.

 

Vanaf oktober 2021 is Nederland een nieuwe Bijbelvertaling rijker. Het is de NBV21, een herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 verscheen (NBV). Er is toen direct door het Nederlands Bijbelgenootschap de lezers om reacties gevraagd. Duizenden opmerkingen zijn sindsdien gemaakt, en er zijn verschillende boeken en artikelen aan de NBV gewijd. Al deze reacties en studies hebben geleid tot een grondige herziening van de NBV. Alleen al dat feit maakt de NBV21 uniek. Dr. Jaap van Dorp was als oudtestamenticus lid van het vertaalteam van Nederlands Bijbelgenootschap dat de herziening voorbereidde, en hij vertelt graag hoe dat in z’n werk ging.

Spreker          Jaap van Dorp

Aanmelden     tov@pknrhenen.nl