Nieuwe versie gebruiksplan Ontmoetingskerk

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk Groene kerk

Er is een nieuwe versie van het gebruiksplan van de Ontmoetingskerk beschikbaar.

Gebruiksplan OK versie 5.3 16 oktober 2020

Dit gebruiksplan kunt u ook terugvinden via onderstaande link.

Ontmoetingskerk