Nieuwe versie gebruiksplan Ontmoetingskerk

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Gebruiksplan OK versie 5.2

Het gebruiksplan is ook te vinden onder de kop beheer/verhuur Ontmoetingskerk