Nieuwjaarsduik

Ontmoetingskerk

Jaco Jochemsen & Sietze van Dijk gaan meedoen met de nieuwjaarsduik in de surfvijver in Veenendaal!!! 

Maar ze doen dit niet voor niets …….. we willen op deze manier een bijdrage leveren aan het ‘spekken’ van ons Orgelfonds.

Dus: we laten ons graag sponsoren. Hebben jullie er wat voor over dat wij die (ijs-)koude duik maken op Nieuwjaarsdag?

De totale opbrengst gaat naar het Orgelfonds van onze Ontmoetingskerk! 

Het bewijs dat ze het ook daadwerkelijk hebben gedaan zal door Kees Jochemsen worden geleverd (foto/film) en te zien zijn op de website.

De bijdrage kan worden gestort op het bankrekeningnummer van de Ontmoetingskerk. 

 Rekening: NL70 RABO 0367 0543 61 t.n.v. Ontmoetingskerk te Rhenen

met vermelding van: NIEUWJAARSDUIK 2016