Nieuws over Beeld en Geluid

Ontmoetingskerk

Vanaf 15 januari gaan we uitzenden met beeld. Daarom hierbij nog twee belangrijke vragen.
1 Wie van u wil gebruikers van beeld en geluid op weg helpen met instellingen e.d.?
Wij hebben een folder met instructie gemaakt en op woensdag 11 januari is er een korte meeting voor uitleg. Jongeren van het beamerteam en joiners doen ook mee maar u kunt zich ook melden.
2 Wie van u wil graag instructie ontvangen?
We hebben een lijst van gebruikers. Dat zijn in ons beeld degene die de zondagsbrief thuis ontvangen. Maar misschien zijn er wel meer. Meldt u dan alstublieft.
Wij maken een match tussen helpers die in duo’s onze gebruikers voor zover nodig op weg kunnen helpen met het ontvangen van beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl

Beide, aanbieden en aanvragen van hulp graag melden bij Roelof de Jong, bij voorkeur via email rtdejong@planet.nl of 0613269280
Voor alle helpers, graag tot ziens a.s. woensdag 11 januari vanaf 19.30 uur. Later aansluiten mag ook.