Nieuws van de kerkenraad

Ontmoetingskerk

Beste leden van de wijkgemeente Ontmoetingskerk,

Na een zonnige zomer waren er, waar mogelijk, weer kerkelijke activiteiten gestart. Echter, al in de eerste herfstweek bleek het nodig scherpere maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus te nemen, ook in de kerken. Hieronder treft u de meest recente informatie over kerkelijke activiteiten in de Ontmoetingskerk aan.

Vieringen

De vieringen gaan, voorlopig, door met max. 30 kerkgangers, exclusief de medewerkenden aan de diensten.  We doen ons best om alles zo veilig mogelijk te organiseren. We hopen en bidden dat we er zo samen voor kunnen zorgen dat het aantal besmettingen weer gaat dalen. Daarom ook geven we gehoor aan de dringende oproep van de overheid en (onder andere) de Protestantse Kerk Nederland om het aantal kerkgangers te beperken.

Onveranderd:

– Uitzenden van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl

– Aanmelden als kerkganger voor vrijdag 18.00 uur: mailen via reserverenkerkdienstok@pknrhenen.nl of app/sms/tel. 06 2397 6842. Vermeld u daarbij naam, aantal personen en telefoonnummer.     Alleen als het maximale aantal kerkgangers (op basis van binnenkomst aanmelding)  wordt overschreden, ontvangt u bericht.

Er zijn ook nog andere zaken waarmee de wijkkerkenraad zich bezighoudt dit najaar.

Vacatures: zeer dringend!

In november al is de functie van Secretaris/Scriba van de wijkkerkenraad vacant. De functie bestaat uit verschillende taken. U helpt ook als u een van de taken oppakt, bijv. notuleren van de wijkkerkenraadsvergadering (8x per jaar) en/of maken van een ouderlingenrooster (4x perjaar). Behalve een scriba zoeken we ook een ouderling én een lid Taakgroep Ontmoeting & Verdieping, een ouderling Communicatie (of iemand die de communicatie, waaronder sociale media, op zich neemt). Het College van Diakenen kan eveneens nog meer versterking gebruiken. Meld je bij de scriba:  smgoed@gmail.com (e-mailadres gewijzigd!) of tel. 06 4277 6812.

Concept-beleidsplan Ontmoetingskerk 2020-2025

Ook nodig voor de komende vijf jaar: een Beleidsplan. De bedoeling is dat het concept binnen enkele maanden aan de wijkgemeente wordt voorgelegd. Natuurlijk is het in deze coronatijd lastig om zo ‘vooruit’ te kijken. Maar: er wordt aan gewerkt!

Bijgewerkt Gebruiksplan

Het Gebruiksplan van de Ontmoetingskerk (nodig volgens de coronaregels) is bijgewerkt. U vindt de laatste versie op www.pknrhenen.nl/ontmoetingskerk.

Het thema dit kerkelijk jaar luidt: het Goede Leven. We hopen dat we dat met elkaar mogen ervaren, ook in deze verwarrende  tijden.

 

Namens de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk,

Fia Goedknegt, secretaris