Een gemeenteprofiel in tien foto’s


21-07-2021
Ontmoetingskerk

Een gemeenteprofiel in tien foto’s Wij ervaren de Ontmoetingskerk in Rhenen als een warme, betrokken wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Rhenen. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. Er is ruimte voor nieuwe, eigentijdse vormen van kerk-zijn. We willen als gemeente een aantrekkelijke ontmoetingsplaats van geloof zijn. Waar waardevolle contacten worden gelegd en zingeving centraal staat. En waar de Bijbel een bron is voor gesprekken en preken in een aansprekende taal. Ieder lid van de beroepingscommissie heeft zijn of haar gevoel bij onze gemeente uitgedrukt in een foto. Een gemeenteprofiel in tien foto's... verder lezen

Gezocht: een predikant die méér is dan een voorganger


21-07-2021
Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk in Rhenen is een warme, betrokken wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Rhenen, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar ruimte is voor nieuwe, eigentijdse vormen van kerk-zijn. Een gemeente die de aantrekkelijke ‘ontmoetingsplaats van geloof’ wil zijn. Waar waardevolle contacten worden gelegd en zingeving centraal staat. En waar de Bijbel een bron is voor gesprekken en preken in een aansprekende taal. Wij zoeken een sociaal voelende en maatschappelijk bewogen predikant (1 fte) die warm wordt van zo’n type gemeente. Een voorganger, méér nog: een theologische coach binnen de gemeente. Iemand die richting geeft, enthousiasmeert én delegeert. Iemand die in de vie... verder lezen

Vragen bij de preek (18-07)


17-07-2021
Rond de Cunerakerk

Klik hier voor de vragen bij de preek van 18 juli Klik hier  voor de vragen bij de preek van 11 juli Klik hier  voor de vragen bij de preek van 27 juni Klik hier voor de vragen bij de preek van 20 juni Klik hier voor de vragen bij de preek van 13 juni Klik hier voor de vragen bij de preek van 25 april Klik hier voor de vragen bij de preek van 18 april Klik hier voor de vragen bij de preek van Eerste Paasdag 04 april Klik hier voor de vragen bij de preek van 21 maart Klik hier voor de vragen bij de preek van 14 maart Klik hier  voor vragen bij de preek 07 maart Klik hier  voor de vragen bij de preek van 21 februari Klik hier voor de vragen bij de preek... verder lezen

foto's belijdenis- en doop- en overstapdienst


15-07-2021
Rond de Cunerakerk

Een gedeelte van de foto's die tijdens de belijdenisdienst op 13 juni, de doopdienst van 27 juni en de overstapdienst van 11 juli zijn gemaakt staan inmiddels op het gedeelte van de website achter het wachtwoord. De belijdeniscatechisanten en de ouders van de dopelingen kunnen de foto's die gepubliceerd zijn en de andere, niet geplaatste foto's vragen door een mail te sturen naar zbcunera@pknrhenen.nl. ... verder lezen

Impressie kliederkerk


21-06-2021
Ontmoetingskerk

   ... verder lezen

Beleidsplan Ontmoetingskerk 2020 - 2025


21-06-2021
Ontmoetingskerk

Het vernieuwde beleidsplan van de Ontmoetingskerk kun je vinden onder de kop Ontmoetingskerk/Organisatie of via onderstaande link: 20210619 Beleidsplan 2021 in groen vernieuwd  ... verder lezen

Meer bezoekers in de Ontmoetingskerk


09-06-2021
Ontmoetingskerk

De situatie m.b.t. het Coronavirus verbetert gelukkig snel. Op grond van het advies van de landelijke kerk  en het z.g. Coronadashboard van de landelijke overheid kunnen wij het aantal gemeenteleden dat de erediensten mag bijwonen verhogen naar 60. Wij zijn blij met dit stapje in de goede richting. Vooraf reserveren blijft nog nodig. Aanmelden voor de kerkdienst Aanmelden is verplicht: vanaf maandag tot vrijdag 18.00 uur via app/sms/telefoon tel. 06-239 768 42 of e-mail reserverenkerkdienstok@pknrhenen.nl Let op: als u niet wordt teruggebeld, kunt u gewoon komen. We rekenen erop dat u niet komt als u coronaklachten heeft. Verder geldt bij binnenkomst: uw jas meenemen in de kerk, ... verder lezen

Dienst bijwonen? Zo kunt u reserveren ...(update 5-6-2021)


04-06-2021
Rond de Cunerakerk

Kerkdiensten met 75 leden maximaal De situatie m.b.t. het Coronavirus verbetert gelukkig snel. Op grond van het advies van de landelijke kerk  en het z.g. Coronadashboard van de landelijke overheid kunnen wij het aantal gemeenteleden dat de erediensten mag bijwonen verhogen naar 75. Wij zijn blij met dit stapje in de goede richting. Vooraf reserveren blijft nog nodig. Reservering voor de diensten Liefst voor donderdagavond 18.00 uur een mail sturen naar reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl Als u geen e-mail heeft: voor donderdagavond 18.00 uur bellen naar Mineke Hardeman (0317 357670). Als u mensen kent die mogelijk dit bericht niet ontvangen hopen wij dat u hen de gegevens wilt... verder lezen

SINT BROWNIE (laatste zondag van juni)


28-05-2021
Rond de Cunerakerk

Toen enkele jaren geleden de aanbouw met de toiletten aan de Cunerakerk werd gerealiseerd, is bij het bouwrijp maken in de ondergrond een kruikje met een oud perkament gevonden. Door de lockdown van het afgelopen jaar hadden de archeologen eindelijk tijd om de tekst te ontcijferen. Afgelopen week werd het College van Kerkrentmeesters geïnformeerd over de inhoud van het oude document. Het blijkt het bekende verhaal te vertellen over de maagd Cunera, die, nadat ze ternauwernood was ontkomen aan de martelaarsdood, op uitnodiging van koning Radboud in diens paleis woonde. Daar bekommerde ze zich om de hulpbehoevenden buiten het paleis. Het nu gevonden perkament werpt een nieuw licht op dit beke... verder lezen

Gemeentebrief Ontmoetingskerk


22-05-2021
Ontmoetingskerk

Rhenen, 22 mei 2021 Beste leden van Wijkgemeente Ontmoetingskerk, Zoals bekend is gaat onze wijkpredikant ds. Ton van Vliet per 22 juli 2021 met emeritaat. De afscheidsviering vindt plaats op zondagochtend 4 juli 2021. Wij nodigen u/jullie allen uit deze viering digitaal bij te wonen. Gegeven de huidige omstandigheden kan helaas een beperkt aantal mensen de viering ‘live’ bijwonen. De uitnodigingen voor fysieke aanwezigheid worden, in afstemming met ds. Ton van Vliet, door de kerkenraad verzorgd. Op zaterdagmiddag 3 juli 2021 wordt een informele bijeenkomst voor alle gemeenteleden gehouden, waarin persoonlijk afscheid genomen kan worden van ds. Ton van Vliet. Deze bijeenkomst wo... verder lezen