Nieuwe versie gebruiksplan Ontmoetingskerk


14-09-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Gebruiksplan OK versie 5.2 Het gebruiksplan is ook te vinden onder de kop beheer/verhuur Ontmoetingskerk... verder lezen

Vragen bij de preek (update 12 september)


12-09-2020
Rond de Cunerakerk

Bij (sommige) diensten wordt ook een een serie vragen bij de preek opgesteld die de jeugd tijdens de dienst kan beantwoorden Klik hier voor vragen bij de preek van 5 april Klik hier voor vragen bij de preek van Eerste Paasdag 12 april Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 26 april Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 17 mei Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 31 mei = Eerste Pinksterdag Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 7 juni Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 14 juni Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 23 augustus Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 6 september Klik hier voor vragen bij de ... verder lezen

Kloosterweekend Abdij van Berne


10-09-2020
Ontmoetingskerk

Kloosterweekend Abdij van Berne Even weg en juist dan thuiskomen bij jezelf en bij God : die ervaring hebben de mensen opgedaan die vorig jaar meegingen naar het kloosterweekend. We waren toen te gast bij de zusters in Oosterbeek. Ditmaal gaan we naar de Abdij van Berne, waar monniken leven in de Norbertijner traditie, die kiezen voor een leven dat zowel om het gebed als de actie draait. We doen mee met hun gebeden ( drie maal per dag) , eten samen met hen in de refter, en hebben ons eigen verdiepingsprogramma. In de vrije uurtjes kun je wandelen in een mooie omgeving, of de rijk gesorteerde boekhandel induiken... Er is plek voor 14 mensen maximaal, mits alles weer op de gewone manier kan... verder lezen

Impressie kinderdienst


09-09-2020
Ontmoetingskerk

Wat een feestelijke dienst afgelopen zondag met een kerk vol kinderen ! We mochten met Martha een maaltijd bereiden voor Jezus ... en Maria haar zus kwam maar niet helpen . Zij bleef bij Jezus en zijn discipelen ...wat raar !?? Nee... Wij leerden dat we naast ons drukke leven ook rust mogen nemen en stil zijn voor elkaar en voor Jezus. We luisterden na ons drukke werken aan tafel naar de zee en mooie pianomuziek . We vielen bijna in slaap ...De ouders die er ook waren schreven hun drukte en zorgen op een to do lijstje en die brachten we bij de Paaskaars . Jezus, ik vertrouw op U ... verder lezen

Aanmelden vieringen augustus/september Ontmoetingskerk


04-09-2020
Ontmoetingskerk

Aanmelden vieringen augustus/september Aanmelden kan tussen maandag en vrijdag 18.00 uur voorafgaand  aan de viering via app/sms/telefoon tel. 06 2397 6842 of mail  reserverenkerkdienstok@pknrhenen.nl,  o.v.v. Naam, Aantal Personen en Telefoonnummer. Alleen als het maximale aantal van 60 kerkgangers (op basis van binnenkomst aanmelding)  wordt overschreden, ontvangt u daarvan bericht. Ook in september nemen we het zekere voor het onzekere en wordt er slechts door een zanggroepje van 4/5 mensen gezongen in de kerk.... verder lezen

Herfst- en winterprogramma Ontmoetingskerk (TOV)


04-09-2020
Ontmoetingskerk

Je vindt hier een beknopt overzicht van komende activiteiten, waaronder een aantal bijzondere vieringen. Daarnaast een breed scala thema-avonden, kringen, excursies, groene-kerk- activiteiten, een kloosterbezoek, een creamarkt, en nog zoveel meer, georganiseerd door de werkgroep TOV. Het is een verrassend geheel geworden met meditatieve momenten, ruimte voor kunst en poëzie, en ‘handen uit de mouwen’, bv voor het diaconale project ‘Weeskinderen in Ruanda’! We hopen dat je het met plezier doorbladert, kans ziet om mee te doen, en dat we het programma kunnen uitvoeren.Moge het ons helpen om ‘het goede leven te vieren en te bloeien in Gods licht’. Mocht het anders lopen, da... verder lezen

Startzondag 13 september 2020


03-09-2020
Rond de Cunerakerk

Startzondag 13 september 2020: de vraag is niet OF het winterwerk van start gaat, maar HOE. Nog steeds zijn er aanpassingen nodig i.v.m. corona. Dit geldt ook voor de organisatie van startzondag. De commissie heeft de voorstellen voorgelegd aan het moderamen. De overweging van het moderamen luidt: Zeer tot onze spijt hebben we moeten besluiten dat dit gezien de huidige richtlijnen niet mogelijk is. Als er sprake is van groepen dan moeten zij zitten op de voorgeschreven afstand. Alternatief zou dan zijn zittend in de banken op de nu te gebruiken plaatsen. Doel van de startzondag is vooral ontmoeting en dat wordt daarmee niet bereikt. We weten dat de commissie ook andere mogelijkheden hee... verder lezen

Virtuele benefiettocht voor Beiroet: doe je mee?


28-08-2020
Rond de Cunerakerk

--Desastreuze ontploffing-- Op 4 augustus vond een enorme ontploffing plaats in de haven van Beiroet. De gevolgen van deze explosie zijn nauwelijks te bevatten. In één klap werden 300.000 mensen dakloos. Duizenden mensen raakten gewond. De graanvoorraden in de haven - cruciaal voor de voedselvoorziening - en de haven zelf - de belangrijkste ‘life line’ van Beiroet - werden grotendeels vernietigd. Deze ramp komt bovenop de diepe economische crisis waarin Libanon zich al bevond, de Corona-crisis en de zorg voor 1,5 miljoen oorlogsvluchtelingen uit Syrië. Het is, kortom, nodig dat we nu naast de mensen in Beiroet gaan staan. --Beiroet en wij-- Komende oktober is het precies 10 jaar ... verder lezen

Bijbelkring 2020 - 2021 (middag)


22-08-2020
Rond de Cunerakerk

Jacobus roept in zijn brief de gemeente op een voorbehoud te maken bij het maken van plannen. Zeg niet: we gaan morgen dit of dat doen of we gaan hiernaar of daarnaar op reis. Zeg in plaats daarvan: als de Heer wil, zijn we in leven en zullen we dit of dat doen. Dat voorbehoud krijgt in onze tijd wel extra betekenis. Het is immers nogal onzeker wat het komend kerkelijk seizoen wel en niet kan. Het is daarom dat ik met een Deo Volente een voorstel doe voor de Bijbelkring. Om verantwoord samen te kunnen komen moeten we de maatregelen die de overheid heeft opgelegd, zoveel mogelijk in acht nemen. Omdat we nog afstand moeten bewaren is het idee gerezen om de Bijbelkring in twee groepen te spl... verder lezen