Diaconie: Decemberactie Voedselbank


28-11-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Het College van Diakenen ondersteunt financieel de Voedselbank al meerdere jaren. Recentelijk hebben wij de Voedselbank nog een gift van € 2.000,- gegeven om, waar nodig, extra hulp te kunnen geven aan de huishoudens die daarvoor in aanmerking komen. Helemaal in deze tijd blijkt dat de Voedselbank een onmisbare schakel is in de keten om de minderbedeelden in onze samenleving te helpen. Wat doet de Voedselbank?  Elke week halen zij levensmiddelen op die van goede kwaliteit zijn, maar niet meer verkocht zullen worden. Zij zorgen dat dit voedsel niet weggegooid wordt, het komt gratis ter beschikking van mensen die het nodig hebben in Elst, Rhenen, Wageningen, Renkum, Doorwerth en Oost... verder lezen

Geen avonddiensten / reserveren bijwonen dienst (update 26 november 2020)


26-11-2020
Rond de Cunerakerk

Nieuws rond de corona maatregelen Ontwikkelingen De kerkenraad heeft tot  juli wekelijks een bericht gestuurd over de gevolgen van de coronacrisis voor de erediensten en de kerkelijke activiteiten. Vanaf 6 juli mochten we met 100 mensen in de kerk, later was ook zingen weer toegestaan. De gemeente vond haar weg in de nieuwe situatie met het reserveren en het aanwijzen van een plaats in de kerk. Er is een gebruiksplan gemaakt en wij zagen en zien uit naar het moment dat we weer als gemeenten gewoon samen kunnen komen. Na 29 september moesten we helaas besluiten te stoppen met gemeentezang. Tot onze grote spijt kregen we 5 oktober het bericht dat het aantal mensen in de kerk beperkt... verder lezen

Douwe Egberts koffiewaardepunten sparen voor Voedselbank Neder Veluwe


26-11-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

In december 2020 wordt opnieuw een grote Douwe Egberts koffiewaardepunten actie gehouden. Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten. De Voedselbank Neder-Veluwe doet weer mee met deze succesvolle actie. Koffie is duur en zit praktisch nooit in de kratten. Inleveren De koffiewaardepunten kunt u inleveren  bij Huis van de Gemeente, Sportcentrum ’t Gastland,AH Rhenen, AH Elst, Buurtgarage , Koningskamer en diverse kerkgebouwen. In januari worden de punten verzameld en aangeboden aan Douwe Egberts. Voedselbank DE actie december 2020... verder lezen

Schrijf een brief, verander een leven...


26-11-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Schrijf een brief, verander een leven... Op 10 december, de Internationale dag van de Rechten van de Mens, kunt u brieven schrijven aan overheden om gerechtigheid te vragen voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten om hun mening, die gemarteld worden om wat ze geloven. De Ontmoetingskerk is op 10 december open van 10.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 16.00u. De actiegroep van Amnesty International maakt pakketjes, waarin alles zit wat nodig is om twee brieven te schrijven. U kunt de brieven schrijven in zaal 1 of één of meer pakketjes meenemen naar huis. Ook kunt u aan ondergetekende vragen om een pakketje bij u thuis te bezorgen. Doet u mee? Elke brief d... verder lezen

Vragen bij de preek (update 21 nov)


21-11-2020
Rond de Cunerakerk

Bij (sommige) diensten wordt ook een een serie vragen bij de preek opgesteld die de jeugd tijdens de dienst kan beantwoorden Klik hier voor vragen bij de preek van 22 november Klik hier voor vragen bij de preek van 15 november De vragen bij de preek van zondag (8 nov.) zijn op 8 nov. beschikbaar via Facebook en de Chrch-app. Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 25 oktober Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 18 oktober Klik hier  voor vragen bij de preek van zondag 11 oktober Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 4 oktober Klik hier  voor vragen bij de preek van zondag 20 september Klik hier voor vragen bij de preek van zondag 13 septe... verder lezen

29 nov. Sint Pannekoek


14-11-2020
Rond de Cunerakerk

  Op 29 november is het Sint Pannekoek. Op verschillende platforms is al informatie gedeeld over de actie. Ook hier vragen we jullie om je op te geven. Bak en eet als gezin pannenkoeken! Maar bak ook mee voor iemand anders. Jij geeft je op om te bakken en wij koppelen je aan een persoon of gezin waar je ze langs brengt. Weet je iemand die ook wel een paar pannenkoeken kan gebruiken? Geef het door! Wij zorgen dat die persoon of dat gezin aan een bakker wordt gekoppeld. Meer informatie over boodschappen of hoe we het doen? Mail naar: marrit.debree@kpnmail.nl of app naar: 06 139 378 28  ... verder lezen

Vlammetje van hoop en troost


12-11-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Op zondag 22 november gedenken we in de Ontmoetingskerk de leden die zijn overleden in het afgelopen jaar. We doen dat in een viering die om 10.00 uur begint, en die online te volgen is via www.kerkdienstgemist.nl In andere jaren was er altijd gelegenheid om in die dienst een lichtje op te steken voor degene met wie jij je verbonden voelt. Nu dat dit keer niet kan vanwege de coronarestricties willen we u graag in de gelegenheid stellen om na afloop van de dienst een kaarsje aan te steken. De kerk is open van 11.30 – 13.30 uur voor iedereen. U/ jij kunt gewoon even binnenlopen, een kaarsje opsteken, even zitten, luisteren naar muziek, en er is ook - als u/jij dat wilt - iemand om mee te ... verder lezen

Oogstdienst voor bewoners van Zideris


06-11-2020
Rond de Cunerakerk

Op woensdag 28 oktober is een dienst opgenomen voor de bewoners van Zideris. Zoals eerder gemeld kan de jaarlijkse dienst van 8 november niet doorgaan. Toch konden we een dienst houden die op verschillende plaatsen via kerkdienst gemist kan worden bekeken. Bewoners van Zideris zullen dit doen komende zondag 8 november in de verschillende woningen en locaties van Zideris. Zo kunnen ze de dienst in een voor hen heel moeilijke tijd toch meemaken. De dienst is voorbereid door Ds. Juffer samen met Heleen Timmerman. Op de avond zelf hebben naast ds. Juffer verschillende gemeenteleden een bijdrage geleverd. Wij willen Bep en Marja Gerritse van harte bedanken voor hun prachtige tafel waarin ... verder lezen

Groene theologie 10 nov afgelast


05-11-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk Groene kerk

De geplande boekbespreking olv Nico van Tellingen op 10 november gaat nu niet door, maar wordt verzet naar een later tijdstip.  ... verder lezen

Belevenings wandeling in Coronatijd?


01-11-2020
Ontmoetingskerk

Omdat de corona maatregelen het niet toelaten de belevingswandeling van TOV in één groep te doen, wil TOV de mensen uitnodigen deze wandeling samen te lopen op een manier die binnen de richtlijnen valt. Heeft u zin in een wandeling langs bijzondere punten in Rhenen? Nodig een vriend(in), buur of gemeentelid uit om samen met u te gaan wandelen. Wij zijn benieuwd naar uw belevenissen! Meditatieve wandeling1... verder lezen