Nieuwsbrief Marieke Schouten

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

De Diaconie van de PGR  heeft de nieuwsbrief van Marieke Schouten (Stichting Gave) ontvangen en wil u graag de gelegenheid geven deze nieuwsbrief te lezen.

Download hier de nieuwsbrief.