Noodhulp Sulawesi

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Bericht van de Diaconie

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben meer dan 1.400 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.

Wij willen hen in staat stellen om deze hulp te verlenen. Daarom staat er vanaf 07 oktober gedurende drie weken op zondag een collectebus

  • in de Cunerakerk: onder de toren
  • in de Ontmoetingskerk: bij de uitgang.

De opbrengst gaat naar Kerk in Actie en/of de GZB, die via lokale partnerorganisaties ter plekke hulp verlenen.U kunt ook rechtstreeks een gift geven via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi of via NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. noodhulp Sulawesi.