OECUMENELEZING 2023 in de Geertekerk, Utrecht

Ontmoetingskerk

Datum activiteit12-05-2023
Tijd14.30
LocatieGeertekerk Utrecht
Extra omschrijving

Het thema van de Oecumenelezing 2023 op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’.
Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort.
Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander. Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt?

Deze en andere vragen komen aan bod in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panel plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

De lezing start 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur, in de Geertekerk in Utrecht.