Oecumenisch café over ‘Dankbaarheid als levenskunst’

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Datum activiteit20-01-2017
Tijd16:00
Locatie
Extra omschrijving

In het Oecumenisch café van vrijdag 20 januari spreekt hoogleraar Paul van Tongeren over ‘Dankbaarheid als levenskunst’. Zowel gelovige als niet-gelovige mensen kunnen zeggen dankbaar te zijn. Wat ervaren ze dan, wat bedoelen ze daarmee? In hoeverre zijn we dankbaar voor een gelukkig toeval, een geslaagde onderneming, de gezondheid die we genieten of de vriend die we ontmoeten? Zulke vragen verkende Paul van Tongeren in het boekje ‘Dankbaar’ dat in 2015 verscheen en waarover hij deze middag komt vertellen. De lezing begint om 16.30 uur in de Hof van Rhenen, Grutterstraat 17 te Rhenen. De zaal gaat om 16.00 uur open en de toegang is gratis. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren. Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten erwtensoep te eten.

Paul van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In 2012 verscheen van zijn hand het veel geprezen boek ‘Leven is een kunst’. Van Tongeren geldt als een kenner van Nietzsche, de Duitse filosoof die in zijn kritiek op het christendom ‘de dood van God’ verkondigde. Hoe kun je dankbaar zijn zonder in een God te geloven die vrij willekeurig de één wel iets zou geven en de ander niet? Dat is een van de boeiende vragen die deze middag voorbijkomen.