Onthaasten, nadenken en je verwonderen in de Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Datum activiteit12-02-2017
Tijd10:00 - 11:00
Locatie
Extra omschrijving

De Ontmoetingskerk doet mee aan de landelijke campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’. Daarmee willen we laten zien dat naast geloven er ook ruimte is in de Protestantse Kerk, en zeker in de Ontmoetingskerk voor twijfel, troost, onthaasting, helpen, nadenken en verwondering.
Op 12 februari zullen we in de ochtendviering ( 10.00 uur) stilstaan bij het thema compassie dat nu velen bezig houdt. Wat valt daar van uit de christelijke traditie over te zeggen? Wat houdt gemeenteleden in dat opzicht bezig? Hoe hou je dat vlammetje wakker? Graag denken we daar ook met u en jou over na. In de middag is er een ‘krabbelviering’ van 30 minuten voor ouders met kinderen tot een jaar of zes. Naast liedjes voor kinderen en meezingers voor de ouders, gaan we op een nieuwe manier luisteren naar ‘Kikker en de vreemdeling’ . Het lijkt wel een bijbels verhaal! Na afloop loungen we in de hal, neem je iets mee? Info bij: communicatie-ok@pknrhenen.nl
Twijfel en verwondering
Uit onderzoek in opdracht van de Protestantse Kerk blijkt dat 71% van de Nederlanders denkt dat je in de kerk niet kunt twijfelen aan het bestaan van God; 53% denkt dat je niet zelf mag nadenken, maar klakkeloos moet geloven en 56% denkt dat er geen ruimte is voor verwondering. In de Ontmoetingskerk wordt er echter volop nagedacht, geholpen, getroost en zoeken we een momentje van onthaasting en verwondering. Het is juist typisch protestants om ook zelf na te denken, en we beloven u dat er pittige en open gesprekken te voeren zijn met onze vaste bezoekers . Vernieuwen doen we ook: sinds begin 2017 werken we nu met beeld en geluid in de diensten, die veel meer mogelijk maken als het gaat om je verwonderen, en onthaasten.
Meer weten?
Voor de landelijke campagne, zie www.gelovendoejeindekerk.nl.
Voor de Ontmoetingskerk: www.http://pknrhenen.nl/ontmoetingskerk , of www.facebook.com/rhenenontmoetingskerk
De protestantse wijkgemeente heeft zo’n 1300 leden. Wekelijks komen er zo’n 250 mensen naar de kerkdiensten. Iedereen is van harte welkom, wanneer dan ook.