Ontmoeting in advent, warmte en licht

Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Het is een donkere tijd, de laatste weken van het jaar. Donker, vanwege het gebrek aan licht, maar ook omdat alles in onze wereld lijkt te schudden. En tot overmaat van ramp laten we de kachel uit of zetten hem lager dan we gewend waren. Dit jaar is het ook nog een koud. Tijd voor warmte en licht, vinden ds. Inge de Jong en ds. Peter Breure van de Ontmoetingskerk in Rhenen. En waar vind je warmte en licht? Op plekken waar mensen elkaar ontmoeten, daar is warmte en licht. Natuurlijk zien we uit naar de komst van het Kind en staat deze symbool voor het goede nieuws dat komen gaat. Maar eigenlijk kunnen we daar niet op wachten en zijn we tijdens de adventsweken al druk om dat licht en die warmte te verspreiden.

Op allerlei plekken in de stad zijn al evenementen om mensen bij elkaar te brengen. Zo is er de soos van de historische vereniging, zijn er activiteiten in de buurtgarage of de Westpoort, is er koffie in de Ontmoetingskerk en de Koningskamer. Enkele gemeenteleden delen iets van hun hobby of geven gelegenheid tot gezelligheid. Speciaal in deze weken  bent ook welkom bij onze predikanten Peter Breure voor een sinterklaasverhaal, bij ds Inge de Jong voor een kerstverhaal en ds Jan Meertens voor een kop koffie en een praatje.

Deze weken zijn er op 3 woensdagen ook avondgebeden in het koor van de Cunerakerk met liederen uit o.a. Taizé. Daar zal de warmte moeten komen uit het samen zingen en bidden, want de verwarming is uit.

De adventsperiode loopt uit op de viering van de geboorte van Jezus. Hij is het Licht der wereld en verspreidt de warmte van ontmoeting. Er zijn kerstvieringen in de Cunerakerk en de Ontmoetingskerk. De avondgebeden zijn op 30 november, 7 en 14 december van 19.15-19.45 uur.

Zie poster  waar er die dag een activiteit is.