Palmpasen thuis


26-03-2020
Ontmoetingskerk

... verder lezen

Collecte tijdens Corona crisis


25-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Gezien de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM hebben we helaas moeten besluiten om de komende zondagen geen bijeenkomsten en dus geen fysieke kerkdiensten te organiseren. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 juni. De kerkdiensten zullen live gestreamed worden en zijn te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op gemeente en dan uw wijk kiezen). Dit betekent dat we op de komende 10 zondagen en alle Christelijke Feestdagen ook geen collectes kunnen houden. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch samen kerk te zijn en collecteren mogelijk te maken. Voor de diakonale collecte (de 1e collecte tijdens de eredienst) geldt dat u uw collectegeld kunt... verder lezen

Vergrendeling


19-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Vergrendeling Ja, er is angst. Ja, er is isolatie. Ja, er wordt gehamsterd. Ja, er is ziekte. Ja, er is zelfs dood. Maar, Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai de vogels weer kan horen zingen. Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust de lucht niet langer stijf staat van de smog maar blauw en grijs en helder is. Ze zeggen dat in de straten van Assisi mensen elkaar toezingen over de lege pleinen en hun ramen openhouden, zodat zij die alleen zijn de geluiden van families om hen heen kunnen horen. Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. Vandaag is een mij beke... verder lezen

Informatie voor komende vieringen


17-03-2020
Ontmoetingskerk

Vanwege het besmettingsgevaar met het coronavirus en de landelijke instructies heeft ook onze wijkgemeente moeten besluiten tot een geheel andere opzet van de vieringen in de komende weken. U heeft dat de afgelopen zondag al kunnen merken. Het is de bedoeling dat ook in de komende weken op zondagmorgen een korte besloten viering zal worden gehouden, die uitgezonden wordt via internet. Het zijn dus vieringen, bedoeld voor u thuis! Een besloten viering houdt in, dat we een groepje gemeenteleden vragen om aanwezig te zijn in de kerk: een ouderling, een diaken, een koster, enkele mensen van beeld en geluid en enkele zangers. In deze vieringen zullen de eigen wijkpredikanten voorgaan; op 29 maart... verder lezen

Cunerakerk klokken luiden als klokken van troost en hoop


17-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed ... verder lezen

Dag van nationaal gebed


16-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Uitnodigingsbrief_Dag_van_Nationaal_Gebed ... verder lezen

Aangepaste viering op zondag 15 maart 2020


14-03-2020
Ontmoetingskerk

Lieve mensen, Morgenochtend, zondag 15 maart, verzorgt de Ontmoetingskerk haar viering op een heel andere wijze dan normaal. Dit zijn de dingen die we erover willen zeggen en dat mag gedeeld. Natuurlijk delen we allereerst in de zorgen van mensen rond het coronavirus. We denken aan hen die getroffen zijn door het virus op welke manier dan ook. We leven met hen mee en in de dienst zal ook in woord en gebed daar aandacht voor zijn. We volgen voor wat betreft de restricties rond het virus de instructies van de overheid en eigen kerkenraad. Dat betekent dat we een viering zullen houden in een minimale bezetting. We doen een oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis de viering mee te mak... verder lezen