Organisatie

Voorzitter:
Dick Hogenkamp, tel: 06 54 94 37 98

Secretaris:

Bert Fintelman, scriba (b.fintelman@planet.nl) tel: 06 38 70 75 27

Predikant (afwisselend):
ds. Inge (G.J.) de Jong, tel: 0317 – 61 80 15
ambulant predikant: ds. Bram Bregman tel: 06-36435901
Diaken: Anne Kloosterman, tel: 0318-30 06 37
Kerkrentmeester:
Hetty Nardo-Zwijnenburg, tel: 0318 – 542446

Contactpersoon m.b.t. website: Bert Kämink  communicatie-ok@pknrhenen.nl

De adresgegevens van onze predikanten zijn:
Ds. G.J. de Jong – Baerends (Inge)
Tel: 0317 – 61 80 15
Cuneralaan 1A, 3911 AA Rhenen
inge.dejong@pknrhenen.nl
ambulant predikant: Ds. Bram Bregman
Tel: 06-36435901
bram.bregman@kpnmail.nl

Naast de voorzitter, secretaris en de beide predikanten zijn in de wijkkerkenraad de volgende taakgroepen en colleges vertegenwoordigd:
 Taakgroep Pastoraat; pastoraatOK@pknrhenen.nl
 Taakgroep Eredienst;
 Taakgroep Ontmoeting & Verdieping; tov@pknrhenen.nl
 Taakgroep Jeugd;
 College van Diakenen;
 College van Kerkrentmeesters.

Beleidsplan 2021 in groen vernieuwd

Iets vragen/opmerken/doorgeven?

Meeleven is van grote waarde. Blijde berichten zoals geboorte of jubileum, ook zorgelijke gebeurtenissen zoals (onverwachte) ziekte, opname/thuiskomst in/uit ziekenhuis. Geeft u iets over iemand door, dan graag met medeweten van die ander. Ds. Inge de Jong, wijk west, is vrij op maandagochtend, woensdagmiddag en op donderdag, en ds. Bram Bregmant is vrij donderdag en vrijdag. Mail ons via pastoraatok@pknrhenen.nl of telefonisch: coördinator wijk oost: mevr. Aukje Klootsema-Wittermans, tel. 0317-741203 en/of wijk west: mevr. Diny van Dijk-Stolte, tel. 0318-510630.