Organisatie

Voorzitter:
Dick Hogenkamp, tel: 06 54 94 37 98

Secretaris:

Kees Waiboer, wnd.scriba (waiboer@gmail.com)

Predikant (afwisselend):
ds. Inge (G.J.) de Jong, tel: 0317 – 61 80 15

Ds Peter Breure  tel:06 38483708

Diaken:
Hans Bruin tel 0317 785950

Kerkrentmeester:
Henry van ’t Hof 06 5160 4925

Ouderling communicatie: vacant  (communicatie-ok@pknrhenen.nl)

De adresgegevens van onze predikanten zijn:
Ds. G.J. de Jong – Baerends (Inge)
Tel: 0317 – 61 80 15
Cuneralaan 1A, 3911 AA Rhenen
inge.dejong@pknrhenen.nl

Ds Peter Breure
dominee.peter@online.nl
06 38483708.
Majoor Jacomettiweg 2, 3911 BR Rhenen

Naast de voorzitter, secretaris en de beide predikanten zijn in de wijkkerkenraad de volgende taakgroepen en colleges vertegenwoordigd:
 Taakgroep Pastoraat; pastoraatOK@pknrhenen.nl
 Taakgroep Eredienst;
 Taakgroep Ontmoeting & Verdieping; tov@pknrhenen.nl
 Taakgroep Jeugd;
 College van Diakenen;
 College van Kerkrentmeesters.

Beleidsplan 2021 in groen vernieuwd

Aandacht, bezoek, contact Ontmoetingskerk

Aan omzien naar elkaar,  aandacht voor elkaar, in of buiten de kerkelijke gemeenschap, kan ieder op eigen wijze en moment wel iets bijdragen!

Waar u weet van ziekte, zorgen of juist ook van  heel blije dingen als een jubileum of geboorte,  leef mee in gebed, met een kaartje, een telefoontje, een appje,  ieder weet zelf prima wat passend is!

Onze kerkelijke gemeenschap is altijd ‘in beweging’,  er is van alles gaande, waar je aan deel kunt nemen of bij kunt zijn! Weet je welkom!

(Ernstige) ziekte of zorgen, (onverwachte) gebeurtenissen, opname of thuiskomst, of iets moois, geef het gerust door. Niet alles wordt door gemeenteleden op prijs gesteld om  ‘breder’ te delen,  via bv de zondagsbrief. Wij respecteren dat altijd!

En….geeft u iets over iemand door, dan graag met medeweten vooraf van die ander.

Als aandacht, contact of bezoek gewenst is, dat kan met een diaken, ouderling of predikant zijn, geef het aan de coördinatoren door, zij weten meestal  wie beschikbaar is en zorgen in samenspraak met u voor een passende vervolgafspraak.

Wij houden strikt vertrouwelijk, wat u wilt delen in de heel kleine kring van predikanten en coördinatoren,  totdat u zelf aangeeft dat iets gedeeld mag/kan worden.

pastoraatok@pknrhenen.nl of bel met Riekie Wesselink- van Mourik  0317 – 613087 en/of

Diny van Dijk – Stolte 0318 – 510630/ 0619906285