Oogstdienst met Zideris

Rond de Cunerakerk

Schikking van de "oogst"

schikking t.b.v. oogstdienst 2014 Rond de Cunerakerk

Op 9 november hebben we een bijzondere dienst met de bewoners van Zideris.

In deze dankdienst voor de oogst sluiten we de preken over het boe Genesis af met de vernieuwing van de aarde die na de zondvloed kwam,

“Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat zaaiingen oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden”

Na afloop van de dienst willen we met onze gasten van Zideris een kopje koffie drinken.