OOGSTDIENST ZONDAG 3 NOVEMBER 2019

Rond de Cunerakerk

Wie lijkt het leuk om een paar cliënten om 10:00 uur op te halen bij Zideris en na de dienst weer terug te brengen?

De dienst begint om 10:30 uur.

Graag doorgeven aan Heleen Timmerman.
email: timmerman.heleen@gmail.com