Opdragen 30 november

Rond de Cunerakerk

In de dienst van zondag 30 november is Senna opgedragen.

Zij kreeg de volgende tekst mee:
“En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus (Filippenzen 4 vers 7)”

IMG_0776 IMG_0777 IMG_0778 IMG_0779 IMG_0780 IMG_0781