Open dag Cunerakerk en Koningskamer

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Datum activiteit23-09-2016
Tijd15.30 - 22.00
Locatie
Extra omschrijving

De werkzaamheden in Cunerakerk en Koningskamer zijn nagenoeg afgerond. Daarom zal er een Open Dag worden gehouden op vrijdag 23 september 2016.

Het College van Kerkrentmeesters hoopt u in de namiddag of avond te mogen begroeten en zien uit naar uw aanwezigheid.

Programma middag:

 • 15.30 uur – Ontvangst in de Cunerakerk
 • 16.00 uur – Opening
 • 16.05 uur – Presentatie door architectenbureau Van Hoogevest
 • 16.35 uur – Muzikaal intermezzo
 • 17.00 uur – Presentatie consistoriebord
 • 17.15 uur – Mogelijkheid bezoek aan Koningskamer
 • 18.00 uur – Sluiting

Programma avond:

 • 19.15 uur – Ontvangst in Cunerakerk
 • 19.30 uur – Opening
 • 19.35 uur – Presentatie door architect Van Leeuwen Koningskamer – met bezoek aan de Koningskamer
 • 20.00 uur – Muzikaal intermezzo
 • 20.30 uur – Presentatie architectenbureau Van Hoogevest
 • 21.00 uur – Wandeling door Cunerakerk met o.a. consistoriebord en zolder
 • 22.00 uur – Sluiting