OPROEP MAILADRESSEN

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Zoals we allemaal al jaren merken, wordt er steeds meer post digitaal via de mail verstuurd, hier zijn wij als PGR Rhenen ook al mee begonnen. Dit digitaal versturen is makkelijk maar ook goed voor het milieu en het spaart kosten. We hebben op dit moment van ongeveer 50% van al onze leden een mailadres, daar zijn we erg blij mee, we willen echter graag van al onze leden een mailadres zodat we in de toekomst zo goed al helemaal geen normale post meer hoeven te versturen.

Wilt u alstublieft, als u dat nog niet gedaan heeft, uw mailadres doorgeven aan ons kerkelijk bureau, dit kan door een mailtje te sturen naar KB@PKNRHENEN.NL met uw naam en adres, dan zorgen wij dat we het opnemen in ons bestand.

Wij hopen dat u gehoor geeft aan onze oproep, alvast hartelijk dank daarvoor.

  1. Thuis wonende kinderen van 21 jaar en ouder, willen die ook hun mailadres aan de kerk doorgeven? Wat wij nu merken is dat de ouders een mail krijgen maar dat er daarnaast naar deze doelgroep nog wel normale post uitgaat, en die zijn al zeker gewend aan het ontvangen van post via de mail, ook hiervoor alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, Anne Sjoerd Hoekstra, 2e penningmeester CVK