Orgelvernieuwing in de Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

De uitbreiding van het Blank orgel in de Ontmoetingskerk is zo goed als klaar.
Het uitgebreide orgel staat er nu sinds 21 juli 2018. Wat nog moet gebeuren is
het intoneren en dat is gepland voor eind augustus. De uitbreiding is binnen het
budget gerealiseerd en het ziet er naar uit dat de kwaliteit uitmuntend is. We zien
nu uit naar de ingebruikname, eerst feitelijk en later feestelijk.

 

Het idee voor de uitbreiding ontstond nadat mogelijkheden en draagkracht van het,
overigens prima, Blank orgel te beperkt bleken voor de eerder uitgebreide kerkzaal.
In 2014 stuurde de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk een verzoek voor uitbreiding
naar de Algemene Kerkenraad. Vervolgens werd in overleg met het College van
Kerkrentmeesters in 2015 een Orgelcommissie OK ingesteld olv Rudolf van Tilborg
en aangevuld met adviseur Henk Kooiker en een geldwervingscommissie. In mei
2016 lag er een plan: het Blank orgel op zich in tact laten vanwege de hoge kwaliteit
en de uitbreiding realiseren door twee nieuw te bouwen torens, een aan weerszijden.
Aldus werd besloten.

 

Voor de uitvoering werd in september 2016 een contract getekend met orgelbouwer
Sicco Steendam die vervolgens de klus klaarde. De Orgelcommissie reisde een paar
keer naar zijn orgelmakerij in Roodeschool om de voortgang te zien. Onverwachte
ontwikkelingen leidden helaas tot vertraging. Op 30 november 2017 echter, waren
voorbereidingen in de werkplaats voldoende gevorderd om het Blank orgel ook daar
te hebben. Intussen stelde Steendam een tijdelijk orgel ter beschikking. Op 17 juli
2018 kwam het Blank orgel met uitbreiding terug in de Ontmoetingskerk.

 

Bijgaande foto’s geven een beeld van de totstandkoming.