Oud en nieuw

Bethel

Oudjaarsavond is er een dienst om 19.30 in de Ontmoetingskerk waarin ds. Hiensch voor gaat en op Nieuwjaarsmorgen is er om 9.30 dienst waarin ds. Ouwehand voor zal gaan. Na afloop van deze dienst zal er gelegenheid zijn om elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar voor in de kerk onder het genot van een kopje koffie en een oliebol.

Als we terugzien op het jaar 2018 mogen we dankbaar zijn dat iedere zondag de deuren van de kerk opengingen en de diensten gehouden konden worden,en ook nog verschillende kerken door de weeks. We weten door bijv het werk van Open Doors dat dit beslist niet overal zo vanzelfsprekend is. Integendeel waarschijnlijk worden er op dit moment meer christenen vervolgd dan dat dit voor ons in de geschiedenis geweest is. Laten we God hier voor danken en tegelijk ook bidden voor al die anderen in deze wereld waar dat niet kan. Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft mee geholpen aan het werk in onze gemeente van schoonmaken tot leiden van kringen, koster of op wat voor manier dan ook willen we van harte bedanken.