Oudjaarsdienst Rond de Cunerakerk en Ontmoetingskerk

Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

liturgie oud en nieuw

Oudjaarsavond 31 december 2014 is er een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Rond de Cunerakerk en Ontmoetingskerk.

Deze dienst vindt plaats om 19.30 uur in de Cunerakerk.

zie liturgie