Paasproject Kindernevendienst 2015

Rond de Cunerakerk

God wint!

Hoe weet je dat God er is? Kun je dat zien, horen, voelen, ruiken of proeven?

In het Paasproject ontdekken de kinderen aan de hand van de zintuigen hoe zij God kunnen waarnemen. In hun eigen leven, maar ook in de Bijbelverhalen die aan bod komen. Centraal staan de verhalen uit Johannes, waarin onze Heiland Jezus Christus Gods heerlijkheid laat zien.

15 febr  15 febr.: God wint, dat kun je voelen Bijbelverhaal: Genezing in Betzata Johannes – 5 : 1-18

22 febr  22 febr.: God wint, dat kun je zien Bijbelverhaal: Genezing van een blindgeboren man – Johannes 9: 1-41