Paasproject 2016 kindernevendienst

Rond de Cunerakerk

Liefde is een werkwoord, een woord in beweging, een ‘doewoord’ dat oproept tot actie en reactie in heel ons leven, spreken en handelen. Echte liefde komt van God door Jezus. Die liefde is voor ons bedoeld. Liefde begint bij het ontvangen uit genade! In dit project zien we op een eenvoudige manier wat liefde voor Jezus betekent en hoe Zijn liefde ons leven in beweging mag brengen.

jezus is liefde

De projectverbeelding van het Paasproject is ook een project in beweging en bestaat bij de start uit de woorden “JEZUS IS LIEFDE…”. Een belangrijk statement om mee te beginnen, dat aan de hand van de kindermomenten wordt omgezet in “LIEFDE IS ….”. Iedere week krijgt deze zin een vervolg aan de hand van thema’s en uitleg. Tijdens het project komt er telkens een symbool dat bij elke letter een plaatsje krijgt. De afbeeldingen zijn in mozaïek-stijl uitgevoerd. Ze laten symbolisch de gebrokenheid zien in het leven en de wereld om ons heen. Jezus is de verbinding in die gebrokenheid. Zijn naam krijgt bovenaan een plaats. Om Hem gaat het! Maar daar vloeit altijd nog meer uit ….. Wat wil Jezus ons laten zien en leren? Hoe kunnen wij Zijn werk in ons leven zichtbaar maken? Hoe geven we het handen en voeten?

7 febr 7 februari Liefde is….doen wat Jezus zegt.
Over dit thema denken we vandaag bij de nevendienst na. Centraal staat Lucas 5:1-11, het verhaal van vissers van mensen worden. Het symbool dat bij deze zondag hoort is een vis. Geen vis die zwemt, maar een vis die gevangen wordt.

14 febr 14 februari Liefde is….goed zijn voor iedereen.
Jezus zegt dat we aardig moeten zijn tegen iedereen. Ook tegen degenen die niet aardig doen tegen jou. Dat is liefde. Als je niet weet hoe ja dat moet doen, kijk dan maar naar God en naar Jezus. Het symbool van vandaag is een hart.

21 febr 21 februari Liefde is…nooit zonder Hem.
Vandaag luisteren we naar een verhaal uit Lucas 18:9-14; het gebed van de Farizeeër en de tollenaar. Het symbool van de hand hoort bij deze zondag. Met handen kun je bidden en werken. Je mag de handen open houden om te ontvangen en
weer weg te geven.

28 febr 28 februari Liefde is…Jezus volgen.
De voetstap is het symbool dat we vandaag aan het paasproject toevoegen. We luisteren naar een verhaal uit Lucas 19:29-44, de intocht in Jeruzalem. Jezus vindt het fijn als wij Hem volgen. Dat is niet altijd makkelijk. We mogen in beweging komen achter Hem aan.

13 mrt6 maart Liefde is…. soms moeilijk
Lucas 22:39-46. Vandaag staat het verhaal centraal van het gebed van Jezus op de Olijfberg. Het symbool dat daarbij hoort is het vraagteken. We begrijpen niet altijd wat de mensen die we lief vinden van ons willen. God is de vader van Jezus, maar wat Hij vraagt vindt Jezus heel moeilijk. Maar toch doet Hij het, ondanks dat Hij daar zelfs bang voor is! Maar God helpt Hem, Hij stuurt een engel. En zo mogen we weten dat God ook ons altijd wil helpen als we iets moeilijk vinden of ergens bang voor zijn. We mogen het Hem gewoon vragen!

6 mrt13 maart Liefde is… soms zwijgen
Lucas 22:66-71 Het verhaal van vandaag gaat over het zwijgen van Jezus tijdens zijn verhoren. Het symbool is een mond met lippen die gesloten zijn.  Ondanks alle valse aantijgingen tegen Hem, kiest Jezus ervoor om niks te zeggen. Hij had zichzelf kunnen redden door te spreken, maar Hij houdt zoveel van ons, dat Hij niks zegt, zodat wij allemaal gered kunnen worden.

20 mrt20 maart Liefde is… redding voor de wereld
Lucas 23: 33-43 Vandaag gaan we het bij de kindernevendienst hebben over Goede Vrijdag. Dat is eigenlijk een heel verdrietig moment. Want Jezus heeft zelf niks verkeerd gedaan, maar Hij laat het gebeuren. Hij doet dat, omdat Hij graag wil dat het weer goed komt tussen God en de mensen.
Het symbool voor vandaag is een mens die zijn handen naar boven uitstrekt. Wij mogen ook onze handen uitstrekken naar de hemel, om Jezus te danken voor wat Hij voor ons gedaan heeft.

27 mrt27 maart Liefde is… vertel het maar!

Lucas 23:56-24:12 De afgelopen weken hebben we het gehad over wat Jezus’ liefde is. En we zijn er achter gekomen dat dat soms helemaal niet zo makkelijk is. Vandaag lezen we uiteraard het paasverhaal, een heel bijzondere gebeurtenis. Als je een bijzondere gebeurtenis meemaakt, wil je daar iedereen van vertellen.
In het paasverhaal zijn er vrouwen die iets bijzonders meemaken, het graf is leeg. En zij willen dat graag aan iedereen vertellen.  Het symbool van vandaag is de praatwolk. Ook wij mogen vertellen wat Jezus voor ons gedaan heeft en dat we daarom heel veel van Hem houden.

jezus liefde is ..