PGR pand Fred.v.d.Paltshof 10 – tussenbericht febr. 2015

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

pgr pand

Inrichting PGR pand Fred.v.d.Paltshof 10 – een tussenbericht
In de Onderweg (nr. 15, d.d. 18-12-2014) hebben we laten weten dat het pand aan de Fred.v.d.Paltshof 10 door de PGR zou worden aangekocht en dat we de gemeenteleden op de hoogte zouden houden van de stand van zaken.

Bouwcommissie
Door het College van Kerkrentmeesters is een bouwcommissie ingesteld, met een kerkrentmeester uit iedere wijkgemeente. Dat zijn Teo Droogendijk, Jos de Kleuver en Gerhard Nijenhuis. Als voorzitter fungeert Janny de Leeuw en de bouwcommissaris is Freek ten Seldam. Als u iets wilt vragen over het nieuwe pand dan graag contact opnemen met de kerkrentmeester van uw eigen wijkgemeente.
Aan de communicatie zal mede op verzoek van het CvK en de AK veel aandacht worden besteed.

Brede gebruikersgroep
De zondagse gebruikers van de wijken Rond de Cunerakerk en Bethel hebben een wensenlijstje ingediend. Als gebruikers weten zij welke ruimten er nodig zijn voor oppas, kindernevendienst, zondagschool, enz.
Ook doordeweeks is de benedenverdieping voor allerlei doeleinden te gebruiken. Een diaconale of een pastorale invulling voor onze medemensen in Rhenen? Gedachten hierover worden in de komende tijd gevormd door de drie wijkgemeenten. Heeft u hiervoor ideeën, meld die dan bij uw kerkenraad, die kunnen dit dan verwerken.
De benedenverdieping is geheel bestemd voor kerkelijke activiteiten, boven zal worden verhuurd om een goed rendement op de investering te verkrijgen.
Uit elke PGR-wijk zullen twee vertegenwoordigers worden gevraagd om zitting te nemen in de brede gebruikersgroep. Nog niet alle namen zijn op dit moment bekend, dat hopen we u volgende keer te laten weten.

Technische tekeningen
Het is een solide pand, gebouwd in 1993 en volledig verbouwd in 2003. Dat is nog niet zo lang geleden en de gebruikte materialen zijn van een goede kwaliteit. Veel van die materialen kunnen we gewoon gebruiken. Van de technische installaties (CV, ventilatie e.d.) hebben we de tekeningen opgevraagd, zodat we kunnen zien hoe de leidingen voor gas, water en elektriciteit lopen.

Schetsen en plattegronden
Voor het opstellen van een Program van Eisen (PvE) voor de benedenverdieping heeft de Bouwcie de meeste informatie die daarvoor nodig is verzameld. Het PvE voor de zondagen is opgesteld en aan de hand daarvan kunnen de architecten aan het werk. Enkele voorstudies geven al een aardig beeld van hoe het zou kunnen worden. Besluiten daarover zullen in de loop van februari worden genomen.

Open huis – een uitnodiging
Met de Algemene Kerkenraad is afgesproken dat er voor de gemeenteleden gelegenheid zou zijn, voordat de verbouwing begint, een kijkje in het pand te nemen. Daarvoor is als datum gekozen zaterdag 14 februari 2015. U bent welkom tussen 14.00 en 16.00 uur.
Het nieuwe pand heeft nog geen eigen naam. Daarom zal er op 14 februari in de centrale hal een doos staan waarin u een briefje kunt deponeren met de naam die het pand volgens u zou moeten krijgen.

Tijdpad
Tussen het bedenken en het realiseren van bouwplannen liggen nogal wat weken. Als voorzichtige planning wordt gekoerst op een opleveringsdatum medio juni 2015. Maar dan moet alles voor de wind gaan, dus iets later zou zomaar kunnen.
Wij houden u op de hoogte. En we hopen velen van u te mogen begroeten op zaterdag 14 februari in het pand Fred. v.d. Paltshof 10. Graag tot dan.

Namens de Bouwcommissie, Teo Droogendijk (Bethel), Gerhard Nijenhuis (Ontmoetingskerk), Jos de Kleuver (Rond de Cunerakerk)