Pinksterschikking Stiltecentrum

Ontmoetingskerk

 

De schildering op de nieuwe kaars in het stiltecentrum is gemaakt door Annie van Tilborg.

Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.