PROFIELSCHETS CANTOR VOOR DE ONTMOETINGSKERK RHENEN

Ontmoetingskerk

De cantorij van de Ontmoetingskerk bestaat 40 jaar en zoekt een nieuwe dirigent. De kerkgangers en kerkenraad hechten veel waarde aan goed verzorgde liturgische vieringen. Hierbij speelt de cantorij een belangrijke rol. De liturgie wordt in nauw overleg tussen cantor en voorganger samengesteld.

Op dit moment werkt de cantorij ongeveer 10 keer per jaar mee aan de vieringen, in het bijzonder tijdens de afsluiting van de Week van de Oecumene in januari, de week voor Pasen, Pinksterzondag, Startzondag, Gedachteniszondag en rond Kerstmis. Daarnaast zingt de cantorij binnen projecten als Lessons & Carols, Choral Evensong. De uitvoering van het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’ is een van de projecten van de cantorij uit de afgelopen tijd.

De cantorij bestaat momenteel uit een enthousiaste groep van ongeveer 30 gemeenteleden, die een uur in de week (maandagavond) repeteert.

We verwachten dat de nieuwe cantor:

– op een inspirerende wijze de cantorij kan leiden
– meedenkt/adviseert binnen de taakgroep vieringen en nauw samenwerkt met de voorgangers
– affiniteit heeft met het huidige repertoire, dat o.a. bestaat uit teksten van Huub Oosterhuis op muziek van Oomen, Huijbers, Löwenthal, liederen uit het liedboek 2013, de Engelse koortraditie en van Sytze de Vries
– bekend is met de ontwikkelingen op het terrein van liturgie en kerkmuziek
– bij voorkeur op het niveau kerkmusicus III functioneert
– open staat voor nieuwe wegen

Wat bieden wij?
– een inspirerende geloofsgemeenschap die graag zingt
– een nader af te spreken vergoeding
– een proefperiode, voor de cantor en de Ontmoetingskerk, van een jaar

Wilt u meer weten? Rudolf van Tilborg, organist van de cantorij, is graag bereid u te informeren: tel. 06 5498 4304 of r.vantilborg@kpnplanet.nl
U kunt de Hoofdlijnen beleid kerkmuziek opvragen bij Fia Goedknegt, secretaris wijkgemeente Ontmoetingskerk, s-goed@wirehub.nl

Voor 15 juli 2019 ontvangen wij graag uw reactie op het laatstgenoemde e-mailadres.