Protocol Corona

Ontmoetingskerk

Gezien de hogere besmettingscijfers en zorgen over de gezondheidszorg is er weer extra aandacht voor maatregelen.

Zoals wij gewend zijn volgen wij de richtlijnen van de overheid en het protocol van de PKN. We hebben de maatregelen om zorgvuldig met elkaar om te gaan nooit losgelaten Toch menen we, vanaf heden, bij vieringen (en gebruik ruimten in en rondom het kerkgebouw) het dringende advies te moeten opvolgen met de volgende maatregelen:

– bij binnenkomst in het kerkgebouw is het dragen van een mondkapje verplicht, zolang men niet zit;

– veelvuldig handen wassen blijft het advies en daarnaast wordt bij binnenkomst ontsmettingsgel gebruikt;

– afstand houden is noodzakelijk, waarbij alleen mensen uit eigen ‘bubbels’ direct naast elkaar mogen zitten, maar tussen anderen wordt tenminste 1 stoel afstand gehouden;

– we geven geen handen en vermijden directe aanrakingen;

– bij Corona gerelateerde klachten blijf je thuis, ook al ben je gevaccineerd of heb je de QR-code;

– collecten worden bij voorkeur overgemaakt op de bekende rekeningnummers, maar bij de uitgang is het ook mogelijk om de collecten te innen in ‘de zak met lange stok’.

We volgen de actuele ontwikkelingen, met name ook eventuele maatregelen die op 12 november a.s. tot ons komen via het kabinet.

In de kerkenraadsvergadering van 17 november a.s. zullen we ons beraden op de maatregelen. Hierbij bekijken we ook of toegang via reservering of controle noodzakelijk is.