Diensten in de komende periode


26-03-2020
Rond de Cunerakerk

De maatregelen die door de overheid zijn genomen hebben verdergaande gevolgen voor de diensten tot en met 31 mei. De diensten in die periode zullen zonder gemeenteleden in de kerk worden gehouden. De diensten zullen op de normale tijd om 10.15 uur worden gehouden. De avonddiensten zullen zoals eerder gemeld vervallen. Wij zullen de komende diensten via de kerktelefoon en kerkdienst gemist uitzenden. Wij mogen dankbaar zijn dat wij in deze tijd mogelijkheden hebben om als gemeente bijeen te zijn. Niet in de kerk maar thuis. Wij weten van de eerste twee zondagen dat een groot aantal gemeenteleden geluisterd hebben. Gezien de bijzondere situatie zal ds. Meertens het merendeel van de di... verder lezen

Collecte tijdens Corona crisis


25-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Gezien de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM hebben we helaas moeten besluiten om de komende zondagen geen bijeenkomsten en dus geen fysieke kerkdiensten te organiseren. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 juni. De kerkdiensten zullen live gestreamed worden en zijn te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op gemeente en dan uw wijk kiezen). Dit betekent dat we op de komende 10 zondagen en alle Christelijke Feestdagen ook geen collectes kunnen houden. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch samen kerk te zijn en collecteren mogelijk te maken. Voor de diakonale collecte (de 1e collecte tijdens de eredienst) geldt dat u uw collectegeld kunt... verder lezen

Gemeente zijn nu!


19-03-2020
Rond de Cunerakerk

In tijden van crisis krijgen teksten van Bijbelgedeelten, liederen en gebeden lading die ze onder gewone omstandigheden niet altijd hebben. Vertrouwd is het begin van Psalm 91: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik. Maar hoe anders klinkt dat woord dan doorgaans. Het geeft zekerheid in tijden van onzekerheid. Het doet een appèl op ons bescherming te zoeken in de nabijheid van de HEER. Het moderamen van de kerkenraad hoopt dat dit woord voor ons allen leidend zal zijn nu we allerhande aanpassingen moeten doen ook binnen de activiteiten van de gemeente. Juis... verder lezen

Vergrendeling


19-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Vergrendeling Ja, er is angst. Ja, er is isolatie. Ja, er wordt gehamsterd. Ja, er is ziekte. Ja, er is zelfs dood. Maar, Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai de vogels weer kan horen zingen. Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust de lucht niet langer stijf staat van de smog maar blauw en grijs en helder is. Ze zeggen dat in de straten van Assisi mensen elkaar toezingen over de lege pleinen en hun ramen openhouden, zodat zij die alleen zijn de geluiden van families om hen heen kunnen horen. Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. Vandaag is een mij beke... verder lezen

Cunerakerk klokken luiden als klokken van troost en hoop


17-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed ... verder lezen

Dag van nationaal gebed


16-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Uitnodigingsbrief_Dag_van_Nationaal_Gebed ... verder lezen