Overzicht activiteiten Groene Kerk PGR, 2022 - 2023


27-09-2022
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk Groene kerk

Groene Kerk activiteiten 2022 - 2023 definitief en in ontwikkeling [15462]... verder lezen

BHV-trainingen Cunerakerk


09-09-2022
Bethel Rond de Cunerakerk

Op 7 en 28 september en 12 oktober (inclusief kosters) vindt BHV training plaats. Deze avonden vinden plaats in de Cunerakerk van 19.30-22.00 uur. Voor lesmateriaal wordt gezorgd. Heb je je nog niet aangemeld en zou je toch graag mee doen, meldt je dan alsnog aan. corrievanveldhuizen@telfort.nl Voor vragen: na 4 september 0610865204... verder lezen

Vakantiegroet kerkenraad Rond de Cunerakerk


08-07-2022
Rond de Cunerakerk

Deze groet is verzonden aan de bij ons bekende mailadressen van gemeenteleden. Wilt u voortaan ook berichten van de kerkenraad via de mail ontvangen, wil dan svp uw mailadres doorgeven aan: adstoker@casema.nl   Beste gemeenteleden, Bij het aanbreken van de vakantie een vakantiegroet van de kerkenraad en een vakantiekaart uit Israël van de predikant. Bij die vakantiekaart hoort een korte toelichting. Net na Pinksteren maakte ik een studiereis met een groep van ruim 20 predikanten door Israël. Het was een reis van ontmoetingen met mensen van zeer uiteenlopende aard: Rabbijnen; een Arabische voorganger van een Palestijnse gemeente in Bethlehem; een Joodse dame die studie had ... verder lezen

Foto's doopdienst 26 juni gepubliceerd


01-07-2022
Rond de Cunerakerk

Een aantal foto's zijn, zoals gebruikelijk, geplaatst in de rubriek Zondagsbrieven Rond de Cunerakerk, achter het wachtwoord. Ouders kunnen de originele foto's opvragen door een mail te sturen naar zbcunera@pknrhenen.nl.... verder lezen

Jongerenwerk


01-07-2022
Rond de Cunerakerk

Met de afsluitende BBQ  is er een officieel einde gekomen aan het jeugdwerk van dit jaar. We zijn blij en dankbaar voor het mooie jaar dat we gehad hebben! We kijken ook al vooruit naar het komende seizoen. We zijn op zoek naar een vervanger voor Marrit die stopt als jeugdouderling en daarnaast hebben we ook de balans opgemaakt bij de clubs en activiteiten. We hebben weer diverse vacatures, hieronder een overzichtje. Bepaalde activiteiten kunnen met de huidige bezetting niet starten. Activiteit Wanneer? Frequentie Aantal mensen benodigd Catechese 12-15 jr Zondag 18.30 3x per maand 1 coördinator en 2 leiding Kindersoos (groep 3-6) Vrijdagavond 18.30 2x per maand ... verder lezen