Schoonmaak Ontmoetingskerk (OK)

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Recent heeft het schoonmaakbedrijf het contract met de OK opgezegd.

Dit betekent dat onze vaste schoonmaakster op 13 oktober a.s. haar laatste werkdag heeft, waarbij het schoonmaakbedrijf tevens aangeeft geen vervanging voor haar te hebben. Voor het College van Kerkrentmeesters (CvK) komt dit besluit compleet onverwacht.

Als moderamen van het CvK hebben we ons beraden op de nieuwe situatie.

We hebben ook links en rechts geïnformeerd en gelukkig zijn er veel voorbeelden van gemeenten waar dit werk met een team van vrijwilligers wordt uitgevoerd. Als CvK willen we dat ook graag voor onze OK zo doen.

Waarom? We verwachten daarbij: veel gezelligheid en saamhorigheid binnen onze gemeente. En natuurlijk is een besparing in deze tijd van inflatie extra welkom. Het gaat in totaal om 10-12 u aan werkzaamheden per week.

Als we daarvoor een team van 6-8 mensen kunnen vormen is dat o.i. voor iedereen behapbaar; het betekent dan b.v. 2-3 u per week per persoon. Daarbij kunt u een beroep doen op de z.g. vrijwilligersvergoeding.

Voor informatie kunt u zich melden bij: Henry van’t Hof

Email= hofbloem4@hotmail.com Tel. 06-51604925